Electromagnetic Brake Motor

“SPG” AC Motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current Motor)
นิยมใช้ในงานส่งกำลัง ระบบสายพานลำเลียงต่างๆ แขนกล ชุดฝึกสำหรับการศึกษา
ลักษณะเบรคเป็นแบบเบรคแม่เหล็กไฟฟ้า ทำงานเมื่อไม่มีไฟฟ้า โดยเมื่อแหล่งไฟถูกดับ
มอเตอร์จะหยุดหมุนทันทีและตรึงภาระไว้ เหมาะกับงานที่ต้องการตรึงภาระไว้เมื่อไม่มีไฟจ่าย
แนวติดตั้งเหมาะสำหรับใช้ในงานที่มีทิศทางการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง หรือตั้งฉากกับพื้นโลก

สอบถาม หรือ สั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่ คลิกเลย!!