วานิชกรุ๊ป (Vanich Group) นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทระบบส่งกำลัง อาทิเช่น

  • มอเตอร์เกียร์ทด หรือเกียร์ทดรอบ
  • มอเตอร์เกียร์ทดขนาดเล็ก
  • มอเตอร์ไฟฟ้า
  • มอเตอร์เบรค
  • มอเตอร์เขย่า
  • มอเตอร์กันระเบิด
  • ยอยโซ่
  • เบรคคลัช

เราได้คัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้ในทุกอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย ราคาเหมาะสมกับท้องตลาด รวมถึงมีทีมวิศวกรให้คำปรึกษาที่หน้างาน ทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ เพื่อแนะนำประโยชน์สูงสุดของสินค้าให้กับผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

สอบถามข้อมูล หรือติดต่อขอใบเสนอราคา

เกียร์ ทด รอบ bellpony ญี่ปุ่น

มอเตอร์เกียร์ทด หรือเกียร์ทดรอบ

gear motor

มอเตอร์เกียร์ทดรอบขนาดเล็ก

มอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้า, มอเตอร์เบรค

มอเตอร์เขย่า

explosion proof motor

มอเตอร์กันระเบิด

chain coupling

ยอยโซ่

clutch brake

เบรคคลัช