วานิชกรุ๊ป (Vanich Group) นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทระบบความร้อนและการเผาไหม้ อาทิเช่น

  • หัวพ่นไฟจากประเทศอิตาลี (Burner)
  • อุปกรณ์ลดแรงดันแก๊ส (Regulator)
  • หัวฉีดน้ำมัน (Nozzle)
  • กรองน้ำมัน, กรองแก๊ส (Oil-Filter, Gas-Filter)
  • เกจวัดแรงดันแก๊ส (Pressure Gauge)

เราได้คัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้ในทุกอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย ราคาเหมาะสมกับท้องตลาด รวมถึงมีทีมวิศวกรให้คำปรึกษาที่หน้างาน ทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ เพื่อแนะนำประโยชน์สูงสุดของสินค้าให้กับผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

“BALTUR” Burner from Italy

“RIELLO” Burner from Italy