วานิชกรุ๊ป (Vanich Group) นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทระบบพัดลมและโบลเวอร์ อาทิเช่น

  • พัดลมดูด-เป่า อากาศ (ริงโบลเวอร์)

เราได้คัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้ในทุกอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย ราคาเหมาะสมกับท้องตลาด รวมถึงมีทีมวิศวกรให้คำปรึกษาที่หน้างาน ทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ เพื่อแนะนำประโยชน์สูงสุดของสินค้าให้กับผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

สอบถามข้อมูล หรือติดต่อขอใบเสนอราคา

Ring Blower

ริงโบลเวอร์