กลุ่มวานิช

ทศวรรษที่ 1 : ก้าวแรกสู่บริษัทนำเข้าและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิชรุ่งเรืองเทรดดิ้ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2527 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นบริษัทแรกในกลุ่มวานิช โดยดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมภายในประเทศ อาทิ มอเตอร์ไฟฟ้า, เกียร์, ปั๊มน้ำ, เครื่องมือช่างและอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยความมุ่งมั่นที่ให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี รวมทั้งบริการหลังการขายที่เพียบพร้อมภายใต้เงื่อนไขราคาที่ยุติธรรม ส่งผลให้บริษัทฯเติบโตอย่างรวดเร็วต่อมาบริษัท เครื่องพ่นไฟบัลเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2532 เพื่อนำเข้าสินค้าโดยตรงจาก BALTUR S.p.A. ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องพ่นไฟในประเทศอิตาลี และยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์ให้บริการหลังการขายสินค้าเครื่องพ่นไฟ “Baltur” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ทศวรรษที่ 2 : นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมหลากหลาย

ในช่วงทศวรรษที่ 2 บริษัท วานิชรุ่งเรืองอินเตอร์เทรด จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542 เพื่อรองรับการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ อาทิ มอเตอร์ไฟฟ้า, มอเตอร์กันระเบิด, อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบอินเวอร์เตอร์, มอเตอร์เขย่า, มอเตอร์เบรก, มอเตอร์เกียร์, เกียร์ทดรอบ และ โบลเวอร์  โดยมีความมุ่งมั่นในการนำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพสูง และเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมวงกว้าง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ในกลุ่มวานิชยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยสำหรับแบรนด์สินค้าที่จัดจำหน่าย เพื่อประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพ และราคาของสินค้านำเข้าทุกประเภท

ในปี 2543 บริษัท อีเล็คทริม-แคนโทนี่มอเตอร์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดมอเตอร์ไฟฟ้า “Elektrim-Cantoni” และบริษัทฯมีความมุ่งเน้นที่จะตอบสนองลูกค้าด้วยการบริการอย่างรวดเร็ว รวมถึงการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การให้คำปรึกษาและแนะนำจาก Cantoni Motor S.A. ผู้ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าในประเทศโปแลนด์

ทศวรรษที่ 3 : ขยายฐานการเก็บสินค้า เพื่อเก็บสต็อคสินค้าอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศไทย

ในปี 2547 กลุ่มวานิชได้ขยายฐานการจำหน่ายสินค้า โดยเปิดสาขาขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อขยายตลาดในลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และรองรับอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทางภาคใต้ของประเทศไทย อาทิ อุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน อุตสาหกรรมน้ำยางข้น, อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป และอุตสาหกรรมน้ำมันพืช ส่งผลให้สินค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มวานิชเป็นที่ยอมรับทางด้านคุณภาพ ราคา และการบริการหลังการขายที่รวดเร็ว

สินค้ามอเตอร์เกียร์ในกลุ่มวานิช ภายใต้แบรนด์  “MOTOVARIO” ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทุกอุตสาหกรรม จึงได้ก่อตั้ง บริษัท โมโตวาริโอแอนด์สเปกเจียรี่ เกียร์มอเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยแยกผลิตภัณฑ์ออกมาบริหารโดยตรง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว รวมถึงการบริการหลังการขายที่ประทับใจ

ต่อมา ปี 2549 บริษัท อาร์.แอล.เบิร์นเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 เพื่อนำเข้าสินค้าโดยตรงจาก Riello S.p.A. ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องพ่นไฟในประเทศอิตาลีอันดับหนึ่ง และยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์ให้บริการหลังการขายสินค้าเครื่องพ่นไฟ “Riello” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ด้วยเป้าหมายและความมุ่งมั่นเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ปี 2554 บริษัทฯในกลุ่มวานิชได้ย้ายมายังที่ทำการแห่งใหม่บนถนนพระราม2 สำหรับจัดตั้งออฟฟิศ และคลังสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 4 ไร่ ภายใต้พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 10,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้านำเข้าจำนวนมาก และจัดส่งให้สินค้าให้ลูกค้าที่ต้องการสินค้าอย่างเร่งด่วน

กว่า 3 ทศวรรษ นับจากปี พ.ศ. 2527 กลุ่มวานิชกรุ๊ป ได้ทำธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่าย และกระจายกลุ่มสินค้า อาทิ สินค้าประเภทระบบส่งกำลัง, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, ระบบความร้อนและการเผาไหม้, ระบบพัดลมและโบลเวอร์ และระบบทำความเย็น จากประเทศและแบรนด์ชั้นนำ อาทิ อิตาลี โปแลนด์ ญี่ปุ่น อเมริกา เกาหลี และจีน เราจึงมีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึงยึดหลักการทำงานที่มีคุณภาพ และมีความเป็นเลิศทางด้านการให้บริการ วานิกรุ๊ปจึงเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าตลอดมา

วิสัยทัศน์

กลุ่มวานิชจะเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม และทำให้แบรนด์สินค้าเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ปลอดภัย ราคายุติธรรม และมุ่งเน้นการให้บริการหลังการขาย ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

พันธกิจ

บริษัทในกลุ่มวานิช

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิชรุ่งเรืองเทรดดิ้ง (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0103527012931)
 • จัดจำหน่ายคอมเพลสเซอร์คุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีกำลังผลิตสูงถึง 80 ตันต่อวัน
 • ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท
 • ที่ตั้ง : 32 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
บริษัท วานิชรุ่งเรืองอินเตอร์เทรด จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105542012531)
 • จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมนำเข้าจากต่างประเทศ
 • ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท
 • ที่ตั้ง : 32 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
บริษัท อีเล็คทริม-แคนโทนี่ มอเตอร์ จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105543057236)
 • จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมระบบส่งกำลังชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
 • ทุนจดทะเบียน 24 ล้านบาท
 • ที่ตั้ง : 32 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
บริษัท โมโตวาริโอแอนด์สเปกเจียรี่ เกียร์มอเตอร์ จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105550019531)
 • จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมระบบส่งกำลังชนิดเกียร์ทดรอบ
 • ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท
 • ที่ตั้ง : 32 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
บริษัท เครื่องพ่นไฟบัลเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105532109884)
 • จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมระบบความร้อนและการเผาไหม้ชนิดเครื่องพ่นไฟ
 • ทุนจดทะเบียน : 15 ล้านบาท
 • ที่ตั้ง : 32 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
บริษัท อาร์.แอล. เบิร์นเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105549067586)
 • จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมระบบความร้อนและการเผาไหม้ชนิดเครื่องพ่นไฟ
 • ทุนจดทะเบียน : 15 ล้านบาท
 • ที่ตั้ง : 32 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
บริษัท อี.เอ็ม.จี อีเล็คทริคแอนด์แมชชีนเนอรี่ จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105558190620)
 • จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมระบบส่งกำลัง
 • ทุนจดทะเบียน : 6 ล้านบาท
 • ที่ตั้ง : 32 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
บริษัท วานิชรุ่งเรือง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105555000960)
 • จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมระบบส่งกำลัง
 • ทุนจดทะเบียน : 1 ล้านบาท
 • ที่ตั้ง : 32 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150