วานิชกรุ๊ป (Vanich Group) นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทระบบอัตโนมัติ อาทิเช่น

  • อินเวอร์เตอร์

เราได้คัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้ในทุกอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย ราคาเหมาะสมกับท้องตลาด รวมถึงมีทีมวิศวกรให้คำปรึกษาที่หน้างาน ทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ เพื่อแนะนำประโยชน์สูงสุดของสินค้าให้กับผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

สอบถามข้อมูล หรือติดต่อขอใบเสนอราคา

Schneider Inverter

Fuji Inverter

Danfoss-Vacon Inverter