Category Archives: Knowledge

เลือกใช้อินเวอร์เตอร์ (Inverter) อย่างไรให้เหมาะสมกับความต้องการ

อินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) คือ ตัวช่วยเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าที่รับมาเปลี่ยนไปเป็นแรงดันไฟฟ้า

แนะนำความรู้เรื่องมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส และการควบคุมแบบ Star-Delta

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ คือ เครื่องกลที่สามารถนำกระแสไฟฟ้ามาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกล แล้วขับเคลื่อนให้เครื่องจักรนั้นๆ ทำงานได้อย่างดีเยี่ยม

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส กับ 3 เฟส คืออะไร? มีความสำคัญแค่ไหน?

ระบบไฟฟ้า

ไฟฟ้า คือ พลังงานที่มีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อำนวยความสะดวกให้กับเราทุกวันนี้ต่างก็ต้องพึ่งพากระแสไฟฟ้า

รู้ไว้ก็มีประโยชน์! ชนิดของ “เฟืองเกียร์ทดรอบ” มีแบบไหนบ้างต้องมาดู

เกียร์ทดรอบ

เฟืองเกียร์ทดรอบ เป็นตัวอุปกรณ์ที่มีการส่งกำลังไปผ่านที่ตัวฟันเฟืองในแบบแรงบิด ตัวเฟืองจะเป็นตัวช่วยในการทดรอบให้ใช้กำลังที่น้อยลง

POLE ในมอเตอร์ไฟฟ้าบ่งบอกถึงอะไร และมอเตอร์ไฟฟ้ามีลักษณะการทำงานแบบไหน

มอเตอร์ไฟฟ้า

POLE ในมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นตัวกำหนดรอบความเร็วและตัวแรงบิดของมอเตอร์ โดยตัว Pole จะคือจำนวนของขั้วแม่เหล็กที่พันกับขดลวดมอเตอร์